Home

Jílek vytrvalý

Jílek vytrvalý - Lolium perenne Zahradnictví FLO

Jílek vytrvalý zpravidla vyhledává vlhčí výživné půdy bohatší na dusík. Nesnáší dlouhodobější zastínění. Na písčitých půdách je náchylný k vymrzání. V období sucha dochází k odumírání listů, rychle však regeneruje. U nás ho může napadat plíseň sněžná a rez travní Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním. Je jedním z nejkvalitnějších víceletých pícních druhů trav a současně patří mezi základní trávníkové druhy se stovkami vyšlechtěných odrůd na diploidní i tetraploidní úrovni Česká jména: jilek ozimý (Opiz 1852), jílek vytrvalý (Kubát 2002) Slovenská jména: mätonoh trváci (Marhold et Hindák 1998) Čeleď: Poaceae - lipnicovité. Rozšíření: Původní je v Evropě, severní Africe, západní a střední Asii. Dnes roste zdomácnělý po celém světě, např. Severní Amerika, jižní části Jižní. jílek vytrvalý. Lolium perenne. Přizpůsobivý pro pěstování v různých půdách a klimatických podmínkách. Předností je rychlé vzcházení a odolnost vůči sešlapávání. Vytváří silnou konkurenci současně vzcházejícím plevelům. Odrůda: Esquire, G. Nui. Balení. 0.5 kg sáček na 20 m 2 (obj. č. 5214) Koupi

Lolium perenne - jílek vytrvalý (jílek anglický). Slovensky: Mätonoh trváci Čeleď: Poaceae - lipnicovité (trávy) POPIS: Vytrvalá, 10 až 60 cm vysoká, trsnatá bylina (tráva). Stébla jsou přímá a hladká. Listy úzce čárkovité, max. 6 mm široké, měkké, na spodní straně lesklé, ouška i jazýček jsou velmi malé Jilek vytrvalý se pěstuje jako speciální pastevní tráva a velmi dobře snáší sešlapávání. Rozšiřuje se jak semeny tak také polehlá stébla zakořeňují. Je typickou přímořskou plodinou a v nasich podmínkách často trpí přísušky a špatně snáší dlouhé zimy. Pěstuje se jako součást pastevních směsí a nebo samostaně Jílek vytrvalý je typický představitelem porostů, které výrazně kladně dokáže ovlivnit pastva, častější kosením nebo sešlapávání. Je tedy zřejmé, že vyžaduje časté sečení - jinak omezuje odnožování, hůře obrůstá a porost řídne

JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L

LOLIUM PERENNE L. - jílek vytrvalý / mätonoh trváci ..

Lolium perenne L.. Rostlina | Obilka | Mikroskopie. Fertilní stav. Květenství. Klas. Klásky. Složené z 6 - 10 kvítků. Pluchy bezosinné. Klásky nasedají na klasové vřeteno vždy užší, boční strano jílek vytrvalý (Lolium perenne) Obecná charakteristika: Středně nízká, volně trsnatá, víceletá tráva; Čepel sytě zelená 3-6 mm široká (liší se podle odrůdy) Vytrvalost v porostu 4-6 let (podmínkou je intenzivním sečení) Doba klíčení osiva 7-10 dnů, v závislosti na podmínkách Jílek Vytrvalý. Tato plodina není moc pěstována,je to zvláštní travina která se zpracovává na semeno.Je to velice cená surovina.Cena za tunu se pohybuje 19-21 tisíc korun.Vyrůstá od 10 do 60 cm.Může se sklízet jednofázově a dvoufázově.Jednofázová sklizeň je rychlejší ale náročnější pro obsluhu sklízecího. Lolium perenne - jílek vytrvalý. hypogeogenní oddenek - vytrvalý klonální orgán stonkového původu rostoucí zpravidla horizontálně v druhově specifické hloubce pod zemí; po určité době mění směr růstu na vertikální a vytváří nadzemní výhonky; horizontální část má dlouhé články a nese listeny a kořeny.

AROS-osiva Osiva Jílek vytrval

Jílek vytrvalý. Lolium perenne. Jílek vytrvalý je druhem využívaným pro trávníky po celém světě. Jeho obecnou charakteristikou je výborná odolnost vůči zátěži, rychlé klíčení a vzcházení po zásevu. Na druhé straně je limitován nižší odolností vůči suchu, má vyšší nároky na údržbu (především hnojení. Jílek vytrvalý diploidní. Ivana: Velmi raná odrůda, která kombinuje rychlý jarní nárůst hmoty a dobrou hustotu drnu. Je vysoce odolná k vyzimování, a lze ji použít i v loukách a pastvinách v chladných oblastech, kde již ostatní odrůdy jílků nevydrží. Vyšlechtěna v Bavorsku Jílek vytrvalý - Lolium perenne Jílek vytrvalý má pluchaté bezosinaté obilky asi 5 až 7,5 mm dlouhé, protáhlé, na dolním konci jsou uťaté, na horní pak hrotité a na hřbetní straně mírně vypouklé. Povrch obilky jílku vytrvalého je žlutohnědý až šedavě hnědý

Jílek vytrvalý 4n [Perennial Ryegrass] Lolium perenne L. 1. polní pozorování a výnos 2. kvalitativní parametry ING. PAVEL ŘÍHA HRADEC NAD SVITAVOU, PROSINEC 2018 ROK ZÁSEVU 2017 5 - sečný pokus - (pastevní) 5 cut trial - (grazing) EVA DUCHKOV Jílek (Lolium) je rod trav z čeledi lipnicovitých (Poaceae).Jedná se o jednoleté, dvouleté až vytrvalé byliny.Jsou trsnaté, stébla vystoupavá až přímá. Listy jsou ploché, na vnější straně listu se při bázi nachází jazýček. Květy jsou v kláscích, které jsou přisedlé a tvoří dvouřadý lichoklas. Klásky jsou zploštělé, úzkou hranou k vřetenu přitisklé. Nejrychlejší je vzcházení Jílek vytrvalý, vzchází za 5-8 dní. Následují kostřavy, cca po 14 dnech ( 14 -20 dní ). Nejpomaleji vzcházejí Lipnice luční ( 3-4 týdny ). Rychlost vzcházení jílku vytrvalého se využívá ve směsích pro obnovu a regeneraci trávníku

Jílek vytrvalý 2n 20 % Sádek, Temprano Jílek vytrvalý 4n 10 % Roy Kostřava červená 10 % Reverent Kostřava luční 15 % Preval, Otava Lipnice luční 10 % Balin, Liblue Jetel plazivý 5 % Haifa, Jura Druh Podíl Odrůda Bojínek luční 30% Erecta 25 % Felina, Perun Jílek vytrvalý 2n 15 % Sádek, Tempran Lolium perenne (jílek vytrvalý) - Botanická fotogalerie - Prohlížení a vyhledávání fotografií rostlin Fotogalerie k určování druhů planých rostlin České republiky Botanická fotogalerie nejen pro odborník

čeština: ·rostlina z čeledi lipnicovitých (Lolium perenne) Jílek vytrvalý je součástí trávníků.··rostlina polština: życica trwał Jílek vytrvalý ( Lolium perene L. ) Kostřava červená ( Festuca rubra agg. ) Lipnice luční ( Poa pratensis L. ) Do některých travních směsí se využívají další doplňkové travní druhy jako je psineček obecný, kostřava ovčí, kostřava rákosovitá nebo bojínek. Jaké jsou hlavní klady a zápory jednotlivých travních druhů

Herbář Wendys - Lolium perenne - jílek vytrval

Lolium perenne L.. Rostlina | Obilka | Mikroskopie. Obilka. Pluchatá. Osina. Ne. Tvar obilky. Protáhlý. Obilka na dolním konci uťatá, na horním ± hrotitá, na. Jílek vytrvalý . Lolium perenne . Řád: lipnicokvěté (Poales, syn. Graminae) Čeleď: lipnicovité (Poaceae) Zpravidla vytrvalá, hustě trsnatá tráva; stébla přímá, až přes půl metru vysoká, hladká; pochvy lysé. Čepele ploché, jazýčky sotva patrné. Lichoklas řídký, štíhlý; klásky přímé, až dvanáctikvěté.

Jílek vytrvalý - levnepostriky

  1. Find your contact person. You can search through the entire DLF organizatio
  2. VV-3/3 Okrasná směs s jílkem vytrvalým. VV-3/3 okrasná směs s jílkem vytrvalým obsahuje špičkové jemné odrůdy jílku vytrvalého, které v kombinaci s kostřavami červenými vytváří hustý a jemný trávník. Jílek vytrvalý urychluje zapojení trávníku po zásevu, později z porostu částečně ustupuje, zejména při extenzivním ošetřovování a malém sešlapávání
  3. Lolium perenne - jílek vytrvalý; Čeleď: lipnicovité (Poaceae) Popis: Je to vytrvalá, 20-70 cm vysoká, tmavozelená, řídce trsnatá bylina, s
  4. VV-3/3 okrasná směs s jílkem vytrvalým obsahuje špičkové jemné odrůdy jílku vytrvalého, které v kombinaci s kostřavami červenými vytváří hustý a jemný trávník. Jílek vytrvalý urychluje zapojení trávníku po zásevu, později z porostu částečně ustupuje, zejména při extenzivním ošetřovování a malém sešlapávání
  5. Jílek vytrvalý - Lolium perenne Další názvy: jílek anglický Čeleď: Poaceae - lipnicovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: květen, červen
  6. Jílek vytrvalý spolu s krátkodobými jílky a kostřavou luční zajistí chutnost píce a vyšší podíl listů. Lipnice luční ných cukrů, tak i výbornou vytrvalost porostu a kostřava červená vytváří únosný drn bez nároku na intenzivní dusíkatou výživu. a spolu s jetelem plazivým zaručuje zapojení.
  7. Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním. Detail. KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.) Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony

Jílek vytrvalý - Rodicka

Jílek vytrvalý (Lolium perenne) Je nízký, převážně ozimého charakteru. Obrůstá brzy na jaře. Má rychlý vývoj a menší vytrvalost. Potřebuje dostatek vláhy a živin. Půdy střední až těžší. Nesnáší holomrazy a dlouhotrvající sněhovou pokrývku. Je vhodný pro pastviny a pastevní výběhy Agromanual.cz provozuje: Kurent, s.r.o. Vrbenská 197/23, 370 01 České Budějovice IČO: 25177338 DIČ: CZ25177338 tel.: +420 387 202 310 agromanual@agromanual.c Jílek vytrvalý— tetraploidní . ARUSI. Tetraploidní odrůda pro luční využití. Doba metání střední až pozdní. Růstový habitus na jaře střední až polorozkladitý. Rychlost jarního růstu střední. Hustota obrůstání po sečích střední až vysoká Svitavy, zařadil AGROKOP HB do svého sortimentu jílek jednoletý RGT SPEEDYL, jílek vytrvalý RGT TRIBAL a jemnolistou kostřavu rákosovitou RGT CALLINA. V současnosti probíhá ověřování dalších odrůd, které budou průběžně zařazovány do portfolia. Hlavní výhody RAGT odrůd jsou vynikající výkonnost, vysoká kvalita.

Lolium perenne - jílek vytrvalý. 02.09.2016. Čeleď: lipnicovité (Poaceae) Popis: Je to vytrvalá, 20-70 cm vysoká, tmavozelená, řídce trsnatá bylina, se stébly přímými nebo vystoupavámi, hladkými, nevětvenými, někdy smáčklými. Pochvy listů jsou otevřené, hladké a lysé, na bázi fialově naběhlé Jílek vytrvalý (4n) 20-25. xx. 3. x. do 20.8. v čistotevu (podsev časně na jaře) Kostřava červená.

RPR - Regenerující jílek vytrval

  1. Jílek vytrvalý (Lolium perenne L.) Má pro snadné semenářství a komprimofilní charakter široké uplatnění. Je to druh s rychlým vývinem. Je typickou trávou mírného přímořského klimatu. Využití jílku vytrvalého je dáno jeho charakterem a ekologickou náročností
  2. Jílek vytrvalý je víceletý druh ozimého charakteru. Vyznačuje se rychlým vzcházením a počátečním růstem. Na jaře se řadí mezi rychle až středně rychle obrůstající druhy, později má růst a vývoj pozvolnější. Jedná se o nejvíce prošlechtěný travní druh s nejvyšším počtem odrůd
  3. Jílek vytrvalý 2n 27 Festulolium Felina/Hykor 15 Jílek vytrvalý 4n 20 Ovsík vyvýšený 24 Kostřava rákosovitá 14 Kostřava rákosovitá 18 34 kg/ha 33 kg/ha 35 kg/ha 35 kg/ha 32 kg/ha Pastva pro dojnice - intenzivní směs na 3-4 užitkové roky, poskytuje chutnou a výživnou pastvu pro dojnice ve vlhčích podmínkách..

Obsahuje jílek vytrvalý AberAvon se zvýšeným obsahem cukru. Výsevek 30-35 kg/ha EKOSMĚS PRO PASTEVNÍ VYUŽITÍ (vytrvalost 3-5 let vhodná i pro přísevy) Pastevní směs z trav a jetele certifikovaných v EKO režimu. Je vhodná zejména do podmínek Jílek vytrvalý. odrůda BAČA, FILIP; výsevek 20 kg/ha na jaře do krycí plodiny, případně letní výsev od poloviny srpna do začátku září jako čistosev; sklizeň koncem července následujícího roku; po sklizni nutné dosoušet studeným vzduchem; Kostřava luční. odrůda CYKADA, KASKAD 10 % jílek vytrvalý BAČA 15 % jílek vytrvalý JARAN 5 % lipnice luční BALIN 20 % bojínek luční TAMIZA 5 % jetel luční x jetel prostřední PRAMEDI 20 % jetel luční SLAVÍN. výsevek 30-35 kg/ha . SMĚS PRO SADY A VINICE - s jetelem. 90 % kostřava rákosovitá, trávníková SCORPIONE kostřava rákosovitá, kostřava červená, jílek vytrvalý: 85,- PARKOVÁ. Směs je vhodná pro plochy s extenzivnějším využitím. Po zasetí rychle vzchází, dobře obrůstá a má i pěkný vzhled. Snese nízké sesekávání i částečné zastínění. kostřava červená, jílek vytrvalý, lipnice luční: 90,- PARKOVÁ PRO SUŠŠ

jilek vytrvaly najdete a porovnáte na Srovnanicen.cz. Srovnejte ceny produktů internetových obchodů. Nově přehlednější a rychlejší jílek vytrvalý, kostřava rákosovitá a jílek mnohokvětý Je určena pro rychlé ozelenění rekultivovaných ploch nebo pozemků určených pro dočasné zatravnění. Kostřava rákosovitá podporuje suchovzdornost směsi, výsledkem je méně homogenní porost. technická směs - UnI 1 Jílek vytrvalý diploidní je určený pro trávníkové využití. Vykazuje dobré přezimování a úplnost porostu. Vytváří hustý a pevný drn, po celou dobu vegetace si udržuje pěkný vzhled a dobrý zdravotní stav vyznačující se vysokou odolností vůči padlí travnímu a rzím. Výrobce: Rožnovská travní semena s.r.o. Kód. Jílek vytrvalý (VR) 35 % Jílek vytrvalý SR, P 25 % Kostřava červená dl. v. 25 % Lipnice luční 15 % Vytrvalá směs složená z nízkých pícních trav. Je především určena na zatravnění ploch technického charakteru, i když v ji lze v případě intenzívního hnojení použít k lučnímu, nebo pastevnímu využití

Jílek vytrvalý (Lolium perenne L

Trávnikářství - Základní trávníkové druh

Znaky: Jednoletá až dvouletá, za příznivých podmínek i vytrvalá tráva s hustými a pevnými trsy. Stéblo nahoře, pochvy listů a vřeteno lichoklasu mezi klásky obvykle drsné, čepele až 10 mm široké, v mládí zkroucené, při bázi čepele odstávají krátká ouška, jazýčky jsou krátké 10% jílek vytrvalý travný 10% jílek vytrvalý raný 10% jílek vytrvalý středně raný 20% jílek vytrvalý pozdní 20% bojínek luční 10% kostřava červená 20% lipnice luční: BELLMIX® 810 WFR: 6060003: 40 kg/ha: Pastviny pro koně bez přítomnosti jetele, směs vhodná pro všechny lokality,traviny s nízkým obsahem fruktanu Jílek vytrvalý - Lolium perenne + výborná odolnost vůči zátěži + rychlé klíčení a vzcházení po výsevu- nižší odolností vůči suchu- vyšší nároky na údržbu. Při dodržení doporučené péče vytvoří jílek společně s dalšími travními druhy vysoce kvalitní trávník. Psineček tenký (Agrostis capillaris Jílek vytrvalý má rád bohatší výživu a přiměřený dostatek vláhy + vyšší vzdušnou vlhkost. Pokud se udržuje v přiměřené výši (3-5 cm) a normálně seká, tak je opravdu vytrvalý a vitální. Jinak nesnáší delší období sucha a také přílišné zamokření Zkontrolujte 'jílek vytrvalý' překlady do angličtina. Prohlédněte si příklady překladu jílek vytrvalý ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku

Jílek vytrvalý - Lolium perenne výborná odolnost vůči zátěži rychlé klíčení a vzcházení po výsevu nižší odolností vůči suchu vyšší nároky na údržbu Při dodržení doporučené péče vytvoří jílek společně s dalšími travními druhy vysoce kvalitní trávník Jílek vytrvalý - Weed . jílek mnohokvětý. 40. do 15. září. 5. jílek jednoletý. 40. do 31. srpna. 6. jílek jednoletý + jílek vytrvalý ; V krizi souběžného nedostatku potřebných zdrojů a zároveň neschopnosti prodat produkty Translation for 'jílek vytrvalý' in the free Czech-English dictionary and many other English translations Vlhké a výživné půdy. Lépe jí vyhovují těžší půdy, ale vyskytuje se také na rašelinných půdách. Bojínek luční. Latinský název: Phleum pratense L. Stanoviště: Louky, pastviny, meze, vlhčí, výživné a těžší půdy. Na stanovištní podmínky je nenáročný. Srha říznačka. Latinský název: Dactylis glomerata L

AROS-osiva jílek vytrval

Složení: jílek vytrvalý 2n 25 %, lipnice luční 5 %, kostřava červená DV 40 %, kostřava červená T 10 %, lipnice hajní 10 %, poháňka hřebenitá 5 %, kostřava ovčí 5 %. Skladem: ano. 431,06 Kč s DPH KOUPIT. Č: 2121867 Rychlý náhled Travní směs Luční bez jetele 0,5 kg / Hortus. Travní směs Hřiště je složena z odrůd, které vytvářejí středně jemný, hustý a dobře odnožující trávník. Snese sešlapávání, má stálou sytou barvu a nevyžaduje intenzivní ošetřování. Složení: jílek vytrvalý 2n 70 %, lipnice luční 13 %, kostřava červená DV 7 %, kostřava červená T 5 %, poháňka hřebeni Zkontrolujte 'jílek vytrvalý' překlady do polština. Prohlédněte si příklady překladu jílek vytrvalý ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku Jílek vytrvalý SR, P Jílek vytrvalý Ivana Jílek hybridní Lipnice luční Jetel luční Štírovník růžkatý 35 % 10 % 10 % 8 % 8 % 10 % 10 % 8 % 1 % Oblíbená, intenzivní pastvina bez jetele plazivého je určena hlavně pro masný skot. Vyznačuje se značným nárůstem hmoty a odolností k sešlapání. Výbor-ně obrůstá až do.

Základní travní druhy a jejich směsi: recept na ideální

Univerzální travní směs 0,5 kg, složení: Festulolium 35%, Jílek vytrvalý 25%, Kostřava červená 10%, Jílek jednoletý 20%, Jílek vytrvalý 10%. Zobrazit podrobnější popis. Ceník dopravy 69 Kč s 15% DPH Wikipedie říká, že Jílek je rod trav z čeledi lipnicovitých. V České republice můžeme vidět v současnosti jen 2 druhy z rodu jílek. Velmi hojný je jílek vytrvalý. VYTRVALÝ. Je tu totiž ještě jeden vytrvalý Jílek. Ten, který komentuje výhradně zápasy, které končí v základní hrací době remízou Jílek vytrvalý (Lolium perenne L.) Čeleď: lipnicovité (Poaceae) Popis: Je to vytrvalá, 20-70 cm vysoká, tmavozelená, řídce trsnatá bylina, se stébly přímými nebo vystoupavámi, hladkými, nevětvenými, někdy smáčklými.Pochvy listů jsou otevřené, hladké a lysé, na bázi fialově naběhlé. Čepel je 2-4 mm široká, měkká, hladká nebo na líci drsná, s krátkým. Jílek vytrvalý Jaspis PO. udržovatel OSEVA UNI, a.s., Choceň. pozdní tetraploidní odrůda ozimého charakteru s vysokým výnosem velmi kvalitní a chutné píce, dobře snáší sešlapávání; odolnost proti napadení rzemi a zimovzdornost jsou dobr

Porovnání odrůd Select up to 3 varieties to compare. Porovna Jílek vytrvalý diploidní je určený pro trávníkové využití. Vykazuje dobré přezimování a úplnost porostu. Vytváří hustý a pevný drn, po celou dobu vegetace si udržuje pěkný vzhled a dobrý zdravotní stav vyznačující se vysokou odolností vůči padlí travnímu a rzím Flóra České republiky, mapy rozšíření a vlastnosti rostlinných druhů. Vegetační jednotky ČR, jejich popis, mapy a druhové složení. Data ke stažení jako výběžkatý jílek překonává ve výsledku tradiční jílek vytrvalý především vysokou tolerancí vůči zátěži a schopností snášet nízkou seč. Tyto vlastnosti jsou ideální pro použití na sportovištích a v kombinaci s tenkolistým jílkem vytrvalým lze RPR použít i pro fairwaye a odpaliště Jílek vytrvalý urychluje zapojení trávníku po zásevu, později z porostu ale částečně ustupuje, zejména při extenzivním ošetřování a malém sešlapávání. Směsi pro okrasné trávníky

Jílek vytrvalý - Výuková databáz

jílek vytrvalý - pícní odrůdy 1800-3000 - trávníkové odrůdy 2000-3500 jílek mnohokvětý 1000-2000 lipnice luční 800-2000. Tvorba výnosu semen trav Počet obilek Počet klásků x Počet kvítků v klásku - obvykle neovlivňuje výnos obilek, pokud nedojde razantním Složení směsi: jílek vytrvalý, kostřava červená dlouze výběžkatá, krátce výběžkatá a trsnatá, lipnice luční, poháňka hřebenitá Je určena širokému okruhu zákazníků, kteří si přejí pěkný bezproblé-mový trávník na rozmanitých zahradních a parkových plochách Kostřava červená Ferota - 50%, Jílek vytrvalý Ahoj - 35%, Psineček tenký Teno - 15%. Parková směs Rožnovská 3-0276-68403. Jílek vytrvalý Ahoj - 50%, Kostřava červená Ferota - 15%, Kostřava červená Laroma - 15%, Kostřava červená Zulu - 10%, Lipnice hajní Dekora - 5%, Jílek jednoletý Rožnovský - 5%

Jílek vytrvalý (Lolium perenne L.) Klas před rozkvětem, pohled zblízka Plzeň-Lochotín, trávník v sídlišti 23. 6. 201 Úvod > Lipnicovité > Jílek vytrvalý - Lolium perenne. Jílek vytrvalý - Lolium perenne. Rozšíření: Evropa, Asie, SZ Afrika, S a J Amerika, Nový Zéland, Austrálie. Pastviny, okraje cest, na sešlapávaných místech, na mírně vlhkých a výživných půdách. Popis

Jílek vytrvalý - Lolium perenne Mezi silné stránky jílku vytrvalého patří výborná odolnost vůči zátěži, rychlé klíčení a vzcházení po výsevu. Jeho slabší stránkou je nižší odolnost vůči suchu, vyšší nároky na údržbu. Při dodržení doporučené péče vytvoří jílek společně s dalším Směsi pro hřišťové trávníky. mají především odolávat sportovní zátěži. Jejich základní složku proto tvoří jílek vytrvalý, který se po zásevu rychle vyvíjí, dobře snáší sešlapávání a po poškození brzy regeneruje Jílek vytrvalý je druh trávy z rodu jílků Lolium. Jedná se o nízce rostoucí rostlinu, pocházející původně z Evropy, Asie a severní Afriky, ale nyní je hojně se pěstovaná po celém světě. Podobnmým druhem trávy je pýr plazivý

Jílek mnohokvětý jednoletý 1 048,7 996,8 1 299,7 1 203,5 1 164,6 Jílek vytrvalý 501,4 605,9 784,1 674,9 580,2 Kostřava červená 311,7 643,8 299,9 429,7 436, jílek vytrvalý ( Lolium perenne ) jehlavní alergen , který roste po celém světě , i když pochází ze Severní Ameriky a pravděpodobně šířeny jako výsledek lidské činnosti . Jedná se o jeden z největších sezónních výrobců pylu , opylování se koná od jara do podzimu , v závislosti na nadmořské výšce a zeměpisné. Jílek vytrvalý SP Srha laločnatá pozd. Kostřava luční Festul. Felina/Hykor Bojínek luční Lipnice luční Jetel luční 2n 15 % 10 % 20 % 15 % 20 % 10 % 10 % Špičková travní směs složená z druhů a přesně určených vybraných odrůd, které pomaleji stárnou. 55% odrůd ve směsi je registrováno ve. 10 %jílek vytrvalý Sport Doporučený výsevek 25 g/rn2 2. Směs pro sušší středně těžké půdy s výslunnou polohou 10 % kostřava červená trsnatá Ferota 10 % kostřava červená krátce výběžkatá Rosana 10 % kostřava červená trsnatá Valaška 20 % kostřava červen á výběžkatá Táborská 10 % kostřava ovčí Jan Meziplodiny - Greening a zelené hnojení. Váhový koeficient 0,3. Meziplodiny jsou nedílnou součástí osevních postupů především farem zaměřených na rostlinnou výrobu

Jílek vytrvalý (Lolium perenne) - jde o nejuniverzálnější druh. Vyznačuje se širšími listy, krátkou dobou klíčení, je však velmi odolný, rychle roste a regeneruje, snáší nízké kosení. Má vysoké nároky na vodu a živiny Jílek vytrvalý (Lolium perenne) má v příznivých klimatických podmínkách téměř neomezenou vytrvalost, ale jeho výskyt je limitován náchylností k vymrzání a houbovým chorobám. Také je náročný na vláhu a živiny. Druh je charakteristický vysokou produkcí,vysokým obsahem energie a vysokou stravitelností organické hmoty Jílek vytrvalý . z hlediska nákladů semen , Jílek vytrvalý ( Lolium perenne ), je dražší než roční jílek , ale nabízí mnohem více - a to jak jako Dosévání výběr cool- sezóna pro spících zimní trávníky a jako celoroční trávníku trávy pro chladnější podnebí . Jílek vytrvalý klíčí a rychle vytvořila , ale. 'jílek vytrvalý' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglicky bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation shar Jílek vytrvalý Aubisque: 10%: Kostřava rákosovitá Wolfpack: 20%: Kostřava rákosovitá Pure gold: 20%: Jílek mnohokvětý Andrea: 10%: AGRO Trávníkový substrát 50 l. AGRO Trávníkový substrát slouží především pro

Jílek vytrvalý Ivana 10% Jílek vytrvalý SR, P 10% Jílek hybridní 15% Bojínek luční 10% Výsevek 33-38 kg/ha Jílek mnohokvětý BIO. 20%: Jílek vytrvalý Aber BIO 10% Srha laločnatá raná BIO 29% Kostřava luční BIO 15% Bojínek luční BIO 10% Jetel luční BIO 15 Například pro zátěžové plochy je vhodné vybrat takovou směs, kde bude z velké části obsažený jílek vytrvalý spolu s lipnicí. Pro slunná místa s výraznějšími změnami počasí se zase bude hodit směs s kostřavou červenou. Výrobci navíc většinou travní směs označují již podle toho, pro jaké účely je vhodná. Složení: Jílek mnohokvětý Prolog 25,0%, Jílek jednoletý Rožnovský 25,0%, Kostřava červená Zulu 10,0%, Jílek vytrvalý Ahoj 15,0%, Jílek mnohokvětý Lolita 25,0% od 2 990 K

jÍlek vytrvalÝ: ivana, corso kostŘava luČnÍ je vytrvalÝ volnĚ trsnatÝ druh, pÍcninÁŘsky patŘÍ mezi nejhodnotnĚjŠÍ druhy. je vyuŽÍvÁna jako komponent do luČnÍch a pastevnÍch smĚsÍ. produkci zajiŠŤuje hlavnĚ v prvnÍch tŘech letech. snÁŠÍ i horŠÍ klimatickÉ podmÍnky Vzhledem k tomu, že neobsahuje jílek vytrvalý, je nutno pozemek před setím pečlivě odplevelit a trávník intenzivně ošetřovat (časté sečení, výživa, zálivka a vertikulace). Odměnou vám bude skutečně reprezentační a svou strukturou velmi jemný trávník 23 % jílek vytrvalý - ROKADE, 20 % jílek vytrvalý - PASSKON, 20 % jílek vytrvalý - GRISPY, 5% jílek mnohokvětý - ESTANZUELA 284, 5% lipnice luční - MARAUDER, 2% psineček veliký - KITA 25 kostřava luční 35 jílek vytrvalý 19 jílek vytrvalý 15 kostřava červená 8 lipnice luční 15 lipnice luční 25 bojínek 7 MRH Hostyn 10 jílek mn. 15 bojínek 3 jetel plazivý 5 kostřava červená 2 jetel luční 8 jetel luční 8 jílek hybridní 30 kostřava luční 35 MRH Fojtan 15 jílek vytrvalý 25 jílek vytrvalý Herbářová položka pro Lolium perenne (jílek vytrvalý) Popis; Habitus: 10-60 cm vysoká, volně trsnatá tráva: Květy: štíhlý dvouřadý zploštělý lichoklas dlouhý 3-20 cm, vřeteno je zprohýbané, klásky přitisklé úzkou stranou k vřetenu, bezosinné.

jílek vytrvalý Greenkeepe

Trávníky Zaměřujeme se na pěstování zátěžových trávníků, vhodných do zahrad i na sportovní plochy. Trávníky jsou zpevněny biodegradační sítí, která se za 6-18 měsíců rozpadne, v závislosti na faktorech počasí. Síť zaručuje dostatečnou pevnost drnu a významně usnadňuje manipulaci při pokládce. A : Složení : jílek vytrvalý Bareuro. jílek 10% Jílek vytrvalý (Lolium perenne) Barmarga; 25% Jílek vytrvalý (Lolium perenne) Baromario; 15% Jílek vytrvalý (Lolium perenne) Baradona; 20% Jílek vytrvalý - RPR (Lolium perenne) Barclay II; 30% Jílek vytrvalý - RPR (Lolium perenne) Barlibro Použití a výhody: samoobnovovacia schopnost; mimořádně silná a rychle rostoucí tráv VV-8/1 Speciální hřišťová směs, 20 kg. VV-8/1 speciální hřišťová směs má zvýšený podíl lipnice luční 40%,a proto se po zásevu pomaleji vyvíjí a potřebuje delší čas na zesílení a plné zapojení trávníku. Využívá se především pro zásev hracích ploch ligových stadiónů, nebo na zakládání předpěstovávaných trávníků určených pro pokládání na. Složení: * Jílek vytrvalý Ahoj 30 % * Lipnice hajní Dekora 10 % * Kostřava červená Ferota 20 % * Jílek jednoletý Rožnovský 10 % * Kostřava červená Valaška 20 % * Psineček veliký Rožnovský 10 % * Druhové složení směsí se mohou měnit v závislosti na dostupnosti jednotlivých použitých komponent. * Balení 25 kg = os.. Skontrolujte 'jílek vytrvalý' preklady do slovenčina. Prezrite si príklady prekladov jílek vytrvalý vo vetách, počúvajte výslovnosť a učte sa gramatiku

Jílek Vytrvalý Zemedelstvi je môj živo

10002B. Barenbrug SOLID ( GAZON ) 15 Kg. skladem. naše cena 3 250 Kč. Kompletní specifikace. Ke stažení. Související zboží (0) Směs jemnějšího charakteru pro nízce kosené trávníky, vhodná nejen pro reprezentační trávníky veřejné zeleně nebo trávníky rodinných zahrad, ale i pro golfové dráhy veřejných hřišť Jílek vytrvalý (Handicap) - 20%; Kostřava červená (Maxima 1) - 20% . Varianty produktu. Travní směs Sport hobby Exclusive, 10 kg. Obj. číslo: 201280-10KG Doprava zdarma - 54%. Skladem. 1 595 Kč 1 387 Kč bez DPH Do košíku. Travní směs Sport hobby Exclusive, 5 kg. Obj. číslo: 201280-5KG.

Směs je vhodná pro založení pícních porostů s předpokladem trojsečného využívání jak na zeleno, tak na seno. Sklizeň první seče se předpokládá v první polovině května. Složení: jílek vytrvalý 10 %, jílek mnohokvětý 15 %, kostřava luční 25 %, bojínek luční 30 %, lipnice luční 5 %, festulium 5 %, kostřava červená 10 %

Herbář Wendys - Lolium perenne - jílek vytrvalýTrávnikářství - Základní trávníkové druhyLipnice luční - Poa pratensis :: Rostliny lučních a